درصورت نیاز برای ارتباط مستقیم و ضرورت شماره ی اینجانب ۰۹۳۹۱۸۱۸۸۴۰ و آدرس ایمیلshadmehr.65@gmail.com

آدرس پیج سایت در اینستاگرام: parrotland.ir

ارادتمند شما اسکندری