درصورت نیاز برای ارتباط مستقیم و ضرورت شماره ی اینجانب ۰۹۳۹۱۸۱۸۸۴۰ و آدرس ایمیلshadmehr.65@gmail.com

آدرس پیج در اینستاگرام: alieskandary65@

پیج طوطی سانان: @parrotland.ir

ارادتمند شما اسکندری