#1042
اسکندری
مدیرکل

دقیقا با همون قفس و لونه مجدد باید شرایط رو آماده کنن.جفت به قفس و لانه جدید اعتماد ندارن و به همین دلیل نر شرایط رو برای تکثیر قابل اعتماد نمیدونه.