#1057
اسکندری
مدیرکل

از نظر سن و سال ماده زیاد بالا نیست.باید نتیجه ی تکثیرشون رو ببینید توی هر دوره.