#1066
اسکندری
مدیرکل

سلام.

لانه براشون عادی شده و نیاز به یک شوک دارن.۴۵ روز لانه رو بردارید و تقویت کنید همزمان و مجدد لانه گذاری کنید.

اگر بعد ۳ روز خوابیدن متناوب روی تخم از رو تخم بلند بشن نهایت شش الی ۸ ساعت فرصت دارید تا نگذارید نطفه مرگ بشن با سرد شدن تخم ها.میتونید موقتا در ارزن فرو ببرید تخم هارو.