#1068
اسکندری
مدیرکل

سلام.در نسل های اول مشکل بسیار کم دیده میشه ولی اگر روند ادامه پیدا کنه از نسل سوم به بعد جوجه های معیوب تولید خواهد شد.