#1098
hamid
مشارکت کننده

درود بر دوستان

پوزش میخوام که این پرسش رو دوباره پیش میکشم؛

من یه عروس هلندی لوتینو یک سال و نیمه دارم که بسی وابسته ی من شده و چون شاید به زودی سرگرم کاری بشم که 7 8 سال از ساعات اداری روز رو نمیتونم خونه باشم و این پرنده بسیار خانواده رو با سروصدا و جیغ ناراحت میکنه، دنبال عروس ماده ام. ولی چالش پیش روی اینکه آیا اگه عروس ماده بگیرم، عروسم بهش خو میگیره جوری که دست کم، در ساعاتی که من نیستم دیگران رو آزار نده؟ نکته ی برجسته اینکه عروس من عادت نداره در قفس بمونه و همش آزاده و در حال پرواز. یک بار این رو پرسیدم در جایی که گفته شد اگر به قفس خو گرفته باشه با عروس ماده هماهنگ میشه ولی برخی دیگر گفتن در هر حال انس میگیره باهاش.

دوستان کارشناس و خبره یاری کنند.

سپاس