#1110
اسکندری
مدیرکل

سلام.تعداد کم سود آنچنانی نخواهد داشت و بیشتر هزینه ها صرف رسیدگی بخودشون میشه.از طرفی تکثیر حساب کتاب نداره و ممکنه حتی با تعداد زیاد دچار تلفات شدید بشین و سرمایتون به باد بره یا چند وقت خبری از تکثیر نشه.در کل بعنوان منبع درآمد برای سرمایه گذاری با سود مناسب نیست.برای سود اولا یک کار پرخطر هست دوما باید تعداد زیاد باشه سوما زمان بر هست.