#1117
اسکندری
مدیرکل

سلام.اگر مرتب روی تخمها میخوابن بنظرم بهتره دستکاری نکنید.ولی اگر خواستید همه باهم متولد بشن تخم پوچ بزارید زیرشون و تخمهای اصلی رو در ارزن دفن کنید و بعد از آخرین تخم جابجا کنید.