#1121
اسکندری
مدیرکل

بنظرم بهتره این سری رو بزارید کامل بخوابن روتخمها چه پوچ بود چه نطفه داشت تا تجربه اولشون خراب نشه.ممکنه خطای دید داشته باشید داخل لونه در تشخیص لک افتادن.ولی بعد از روشن شدن تکلیف تخمها حتما اگر خدایی نکرده جوجه نشد عکس بگیرید