#1164
اسکندری
مدیرکل

سلام.استراحت بین تخم گذاری هر جفت چقدر هست؟