#1180
اسکندری
مدیرکل

سلام.همیشه نسبت کتان به ارزن کمتر باید باشه.حداقل یک چهارم ارزن و حداکثر یک سوم ارزن باید باشه میزان کتان.موفق باشید