#1181
سیدمحمود سیدالحسینی
مشارکت کننده

سلام معمولا بعد از اینکه جوجه از لانه بیرون میاد 2 تا 3 هفته بعد. این موضوع رو هم اضافه کنم که دفعه اول تخم هایش تبدیل به جوجه نشد و دفعه بعد از 4 تخم 2 تا بنا به دلایلی مردن و یکی معلول و یکی سالم بود مجددا مرحله بعد تخم ها تبدیل به جوجه نشدن و مرحله چهارم تخم ها 2 تا بود که یکی از جوجه ها از لانه افتاد و مرد و یکی هم معلول هست