#1182
اسکندری
مدیرکل

سلام.بهتره یک استراحت طولانی مدت حدود ۲تا۳ ماه در نظر بگیرید و از قطره ی ad3e برای تقویت نطفه نر و کلسیم برای ماده استفاده کنید.تکثیر مداوم فشار بسیار زیادی به جفت میاره و نتیجه هم نخواهد داشت.