#1191
اسکندری
مدیرکل

سلام.بله اگر بالغن آمادن و میتونید لانه بگذارید.از مکمل ها برای تقویت استفاده کنید تا قبل تخم گذاری.