#1261
اسکندری
مدیرکل

سلام.کمبود کلسیم و ضربه هم ممکنه دلیل شکستگی و آسیب دیدگی باشه.هر آسیب دیدگی نمیتونه از ایدز پرندگان باشه.