#1277
اسکندری
مدیرکل

سلام.مبارکه.ساعاتی در روز میتونید روشن کنید در کنار نور مصنوعی سالن ترجیحا زرد و سفید.بین ۱ الی ۲ ساعت در روز.

گندم آبپز که تخم خرفه روش بریزید کمک خوبیه.