#1282
اسکندری
مدیرکل

حتما جوجه رو قبل از اینکه متعفن و باعث آلودگی لانه بشه بردارید از توی لانه.جفت احتمالا برای دور کردنش از لانه اقدام به زدنش میکنن.بردارین.