#1347
اسکندری
مدیرکل

جوجه هارو باید از والدین جدا کنید اگر دونخور شدن.جوجه ی وحشی رو در قفس یا جای تنها نگه دارید تا بشه روی رام کردنش کار کرد.قفس خیلی بزرگ مناسب تکثیر نیست.ولی در کل باید جایی باشن جفت که دنج و خلوت باشه