#1355
اسکندری
مدیرکل

هم بهشون استراحت بدین تا تقویت بشن هم زمان بگذره تا سنشون بالاتر بره.تکثیر پشت سرهم بدون استراحت برای جفت با سن کم خسته کنندس و این مشکلات پیش میاد.