#1372
اسکندری
مدیرکل

سلام.برای تکثیر که خیلی سنشون کمه ولی جفت بدی نیستن هرچند جفت خوشرنگی نیستن.جوجه هاشون هم اکثرا زرد ابلق خواهد شد و سبز.