#1409
اسکندری
مدیرکل

سلام.چندتا تخم گذاشتن؟روزی دوتا تخم رو بردارید.در نهایت هم لانه رو بردارید