#1455
اسکندری
مدیرکل

نگران التهاب و خون مردگی نباشید فقط با آب ولرم خون خشک شده رو بشورید.روی کبودی و التهاب هم یخ بگذارید.احتمالا والدین زدن زخم کردن و خون خشک شده باتوجه به وضعیت پرها.