#1503
اسکندری
مدیرکل

سلام اگر سالم و تمیز باشن دونه ای ۴۵۰ هم میرزن.البته نرخ شهر باشهر متفاوته و نمیشه نرخ یکسان گذاشت.

اگه اوپال خالص باشه بله مشکلی در زاد و ولد نداره فقط باید منتظر بمونید بالغ بشن.تولید مثل به وارداتی و تکثیری داخل ربطی نداره.به سن و تغذیه بستگی داره.خیلی از تکثیر داخلا هم عقیم هستن.