#1515
اسکندری
مدیرکل

سلام خواهش میکنم.از سن ده ماهگی جفت میکنم ولی اگر مشکلی در تکثیر داشت تا ۱.۵ سالگی تک نگهش میدارم