#1528
اسکندری
مدیرکل

سلام به سن،استراحت بعد از هر دفعه تکثیر و تغذیه ی جفت خیلی بستگی داره.محدودیت دفعات تخم گذاری نداره.ممکنه تا ۱۵ الی ۲۰ بارهم در طول زندگی تکثیر بشن.