#1547
اسکندری
مدیرکل

سلام بهترین حالت که بشه لانه رو از بیرون نصب کرد این هست که در جا دونه ای که ثابت هست به قفس رو بردارید و لانه رو از جا دری آویزان کنید.از جا دونه ای که به در قفس آویزون هست برای دانه های خشک استفاده کنید و ظرف آب استوانه ای هم نصب کنید.