#1553
اسکندری
مدیرکل

سلام.بعد از ماده نوبت جوجه ها بوده.این مورد بیشتر از روی گمبود مواد معدنی هست و یا وادار کردن ماده به تخم گذاری مجدد.اگر بحث مواد معدنی نباشه گاهی با مالیدن مقداری بتادین به پرهای سر و گردن ماده و چندبار تست کردن نر،از سرش میفته این عادت.