#1562
اسکندری
مدیرکل

سلام قیمت که یک چیز عرف هست و به فروشنده بستگی داره ولی در زمان فروش ممکنه بسیار شرایط رو سخت کنه.