#1585
nima
مشارکت کننده

سلام سپاس فراوان

یکسالونیمشه قبلا رام شدس با صاحب قبلیش زندگی کرده

دیروز که اوردم خونه خوب بود… از قفس بیرون نیومد… یذره که عادت کرد از دست غذا گرفت و صحبتم نمیکرد تا اینکه اخرشب روی قفسش یا پارچه انداختم تا بخوابه که دیدم یهو سوت زد و صحبت کرد باخودش!…امروز صبح هم پارچه رو از قفسش برداشتم براش یکم غذابردم تا دستی بهش بدم بعدش عصبی شد و فکرکنم استرس گرفت نزدیک قفس میشم دهانشو بازمیکنه…

ممنون میشم استاد اسکندریعزیز راهنمایی کنید که کی این میتونه حرف بزنه و بامن راحت باشه؟ و اینکه امروز صبح یکم تندخو شده خوب میشه خودش؟