#1600
اسکندری
مدیرکل

تخم هارو بزارید زیر جفت دیگه ای موقتا تا معلوم بشه نطفه دارن یا نه.

برای جفت هم لانه بگذارید.امکان داره مجدد به دلیل مستی اقدام به تخم گذاری کنه ماده ک نبود لانه ممکنه باعث پیچیدن تخم در بدنش بشه.