#1613
اسکندری
مدیرکل

من فکر میکنم لانه رو نپسندیدن.میتونی لانه رو عوض کنی و لانه ی جدیدی متفاوت تر و عمیق تر براشون بزاری تا ببینی وارد میشه یا نه.

یکبار برای امتحان تخم رو از زیرش بردار بگذار داخل لانه ببین واکنششون چی هست.