#1630
اسکندری
مدیرکل

قیمت ها ک ثابت نیست و به نرخ روز و میزان وزن بستگی داره.ولی s ,e رو میریزن توی آب و msa رو روی غذاهای نرم میریزن.