#1639
اسکندری
مدیرکل

سلام اگر منظورتون رشد نطفه هست از زمانی ک جفت مرتب روی تخم بخوابن.