#1658
اسکندری
مدیرکل

بهتر بود برنمیداشتید ولی حالا ک برداشتید لانه ی مناسب تهیه کنید.ممکنه مدتی طول بکشه تا به لانه ی جدید عادت کنن.