#1673
اسکندری
مدیرکل

بسیار عالی.انشالله ک دیگه در زمان آمادگی جفت برای تکثیر تغییری توی شرایط ایجاد نکنید.