#1826
اسکندری
مدیرکل

الان ک برای تخم گذاری مجدد آماده شدن ک هیچی.ولی برای سری بعد حتما ۲ماه لانه رو بردارین تا خوب استراحت کنن و تقویت بشن.از دادن دانه های گرم و محرک هم خودداری کنید.