#1842
اسکندری
مدیرکل

نه وقتی بدن توانایی جذب ویتامین ها از منابع طبیعی رو داره دادن مکمل فقط بدن رو تنبل میکنه