#1847
اسکندری
مدیرکل

سلام احتمالا جوجه ی کوچکتر کامل دونخور نشده بوده و به همین دلیل طلب غذا میکنه با اون صدا.غذای نرم در کنار دانه های خشک در اختیارش بگذارید تا ضعیف نشه.