#1915
سعید
مشارکت کننده

سلام دوستان، کاسکو ها معمولا به این سه تا دلیل بی اشتها میشن:

1 . معرفی غذای جدیدی که طوطی آن را دوست ندارد

2 . تغییر دمای محیط

3 . از دست دادن جفت، همدم یا صاحبی که علاقه زیادی به او داشته

طوطی کاسکو سالم آنقدر گرسنه نخواهد ماند تا خود را به کشتن دهد. اگر به اندازه کافی گرسنه شود، به طور غریزی برای بقای خود به دنبال غذا می گردد.