#1929
اسکندری
مدیرکل

سلام.لانه تغییری کرده نسبت به قبل؟جوجه ها داخل تخم خشک میشن؟