#361
اسکندری
مدیرکل

سلام.بله به دلیل نژاد آلبینویی که در ژنش ارث داره هست.

هرچند وقت یکبار کوتاه کنید و قفس رو به دیوار بچسبونید تا باساییدن نوک به دیوار مانع رشدش بشین.

لانه رو بردارین اگر یک ماه بیشتره لانه هست و تخم نگذاشته.آخرین تکثیر کی بوده؟