#403
اسکندری
مدیرکل

سلام.خیار چرا؟!سبزی گشنیز جعفری کاهو ولی خیار به هیچ وجه.

لانه رو بردارین بعد جابجایی بگذارید.تغذیه رو هم اصلاح کنید.