#458
اسکندری
مدیرکل

سلام.تازمانیکه مطمئن نشدین پرریزی هست کاری نکنید.روزانه تعداد زیادی پرهای کوچک و بزرگ باید کف قفس باشه.ولی چون استراحت و تقویت خوبی داشتن پرریزی احتمالی هم مشکلی ایجاد نمیکنه.