#518
اسکندری
مدیرکل

سلام.حدود ده ماهگی هم توانایی بارور کردن تخم رو خواهد داشت.