#562
اسکندری
مدیرکل

سلام.اینکه جوجه داخل تخم تلف میشه از دو حالت خارج نیست.یا نطفه ضعیف بوده و جوجه ناقص بوده نتونسته تخم رو بشکنه بیرون بیاد یا رطوبت کم بوده.

این قطره یا دارو قراره داخل تخم چکار کنه که در بیرون اومدن جوجه از تخم موثر باشه؟