#699
اسکندری
مدیرکل

سلام.بله بشرط اینکه تازه دونخور باشن و از جوجگی باهاشون تمرین شده باشه.

هرسوالی دارید بفرمایید درخدمتم برای نگهداری صحیح