#723
KAMRANY
مشارکت کننده

با سلام…..جفت برزیلی دارم هر دو جوجه خودم  نر و ماده با جفتیک زذن مشخص است .ماده فوق العاده به اغل وابسته. تغذیه در حد مناسب  کتان .ارزن .شاه دانه .تخم مرغ .میوه .سبزی ……………. اما یکسال می گذرد تخم نکرده……منتطر راهنمایی …با تشکر