#724
KAMRANY
مشارکت کننده

با سلام….ضمن تشکر …………در مورد کندن پر جوجه ها توسط والدین  چگونه مشکل حل می شود چون جفت جوان در اغلهای اولی این کار را نمی کنند.. درمورد قطره مولتی که در پاسخها و توصیه ها ذکر شده خوراکی انسانی یا خاص است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟