#730
اسکندری
مدیرکل

بله معمولا خودشون موقع گرسنگی به قفس برمیگردن.اگر برنگشتن از توری استفاده کنید.