#750
اسکندری
مدیرکل

سلام.ارزن و کتان و سبزی جعفری و هویج رنده شده.

دوسه روز اول که جداش کردین مقداری تخم مرغ آبپز براش بزارین و وقتی مطمئن شدین ارزن رو خوب میخوره قطع کنید تخم مرغ رو.

برای قیچی کردن پرها بجز دوشاهپر اول باقی شاهپرهارو به اندازه دو سوم کوتاه کنید.

۳۰ روزگی هم کامل جدا کنید.